Chính sách bảo mật

Trang web plinkovn.top cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký trang web, đăng ký nhận thông tin hoặc khi bạn tham gia các hoạt động, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

Việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi, như xác nhận, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng và để liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin quảng cáo, khuyến mãi và tin tức có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau: khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn; khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho bạn; khi bắt buộc pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

  • Công ty con và đối tác của chúng tôi
  • Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kỹ thuật
  • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền
  • Đối tác quảng cáo và tiếp thị

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại.

Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp.

Bạn có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo và từ chối sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp.