Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web plinkovn.top. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, xin vui lòng ngừng việc truy cập và sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Mục đích sử dụng

Trang web plinkovn.top được cung cấp như một nền tảng trực tuyến cho các dịch vụ liên quan đến tên miền và lưu trữ web. Bạn có thể sử dụng trang web này để tìm hiểu thông tin về tên miền, đăng ký tên miền mới, quản lý tên miền hiện có, và các dịch vụ khác liên quan.

  • 1.1. Tên miền: Trang web plinkovn.top cung cấp công cụ để bạn tìm kiếm tên miền và đăng ký tên miền mới.
  • 1.2. Lưu trữ web: Trang web plinkovn.top cung cấp các gói lưu trữ web cho khách hàng muốn đăng ký lưu trữ cho trang web của họ.

2. Bảo mật thông tin

Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web plinkovn.top cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản của mình. Không tiết lộ thông tin đăng nhập và mật khẩu cho bất kỳ ai khác.

3. Sử dụng trái phép

Bất kỳ hành vi sử dụng trang web plinkovn.top cho mục đích trái phép, gây hại hoặc vi phạm điều khoản sử dụng này có thể xem là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  • 3.1. Vi phạm bản quyền: Bạn không được sử dụng trang web plinkovn.top để sao chép, đạo văn, phân phối hoặc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  • 3.2. Cấm spam: Bạn không được sử dụng trang web plinkovn.top để gửi spam hoặc gây quấy rối cho bất kỳ người dùng nào khác.